Hva Er Et Essay Writing

Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker. Ordet essay kommer fra det franske «essai» (forsøk) eller «essayer» (forsøke). Sjangeren fikk sitt navn fra Les Essais, en bok som den franske forfatteren Michel de Montaigne gav ut i 1580. Essay-sjangeren i fransk og norsk tradisjon skiller seg fra det engelske essayet (som ligner mer på en norsk skoleartikkel). Det norske essayet prøver ut en original tanke eller en spesiell synsvinkel på en sak, men behandler temaet saklig. I motsetning til artikkelen trenger imidlertid ikke essayet å se saken fra så mange sider, men man kan velge å forsvare en subjektiv mening ensidig. Som regel er norske essay underholdende og utfordrende i stilen, selv om setningene er fullstendige. Mens kåseriet gjerne er muntlig i formen og ironiserende i innholdet, er essayet skriftlig i formen og mer direkte filosoferende i innholdet. Derfor har det norske essayet mer til felles med avisenes kronikker, enn de humoristiske radiokåseriene.

Essayet er en metasjanger. Det handler om å stoppe opp og vurdere hva du holder på med. Dersom jeg skriver en avhandling om et emne, så kunne jeg plutselig stoppe midt ute i avhandlingen og si: Men stopp lite grann nå, det har vært et forferdelig vær i dag, og jeg lurer på om jeg skal skrive videre. Idet jeg skriver slik, blir jeg essayist. Da har jeg fått vist at jeg selv er til stede i teksten, og slik sett nærmer essayet seg lyrikken og fortellingen. Essayet er den viktigste litteraturformen i vårt samfunn. Det er den jeg tror mest på. Essayet er den sakprosaformen som tør å innrømme at den er kunstig. Den er altså kunstprosa.
– Georg Johannesen[1]

Forskjellige typer[rediger | rediger kilde]

Personlig essay[rediger | rediger kilde]

Det personlige essayet skrives i jeg-form og bygger ofte på personlige erfaringer og refleksjoner. Essayet er heller ikke ensidig argumenterende eller misjonerende. Ofte er det vanskelig å se hva essayisten ‘egentlig’ mener. I essaysjangeren er det akseptert med ‘sidesprang’ fra hovedemnet, i form av innfall og digresjoner. I motsetning til kåseriet er essayet som regel ikke humoristisk, men det kan inneholde et snev av ironi, og det skal jevnt over være saklig, fordi essayet er en sakprosatekst. En kan kanskje si det slik at mens kåseriet har som mål å underholde og more, har essayet mer som formål å vekke til ettertanke.

Saksessay[rediger | rediger kilde]

Forfatteren av saksessayet setter selve saken i sentrum, mens forfatteren selv trer mer i bakgrunnen. Saksessay kalles også formelt essay eller vitenskapelig essay. Det saklige essayet har mye til felles med en skoleartikkel (leksikonartikkel), selv om det ikke her er et krav om objektivitet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Portal: Litteratur

Essaysjangeren er mye friere enn de andre sjangrene. Den gir deg lov til å bruke egne opplevelser og tanker på en helt annen måte enn for eksempel artikkelen. Et essay handler imidlertid ikke om deg som person, men du kan bruke egne opplevelser og tanker for å presentere et emne på en ny og spennende måte. Men hvordan skal du gjøre det?

Essayet krever gjerne at leseren har kunnskaper utover det dagligdagse om det emnet som essayisten tar opp. Essayisten forventer også at leseren kanskje må anstrenge seg for å bli med på essayistens tankereise og utprøving av ideer. Man kan si at leseren skal bli med på en tur der tanker og ideer essayisten har om et emne, blir drøftet og diskutert.
Tankene skal ofte føre til kritiske spørsmål om emne, men det er viktig å tenke på at spørsmålene ikke skal til leseren. Men besvares av deg senere i essayet.

Innhold
Utganspunktet for et essay er gjerne at du har sett, lest eller opplevd noe uvanlig. Du kan også gjerne ha sett noe svært uvanlig, og vil se over det på en måte. Poenget er å få fram tanker og ideer du kanskje ikke vet hvor det bærer hen. Et essay begynner gjerne med en tanke essayisten har fått. Tanken utvikles til flere tankerekker som kan være krydret med små historier, digresjoner og observasjoner. På denne måten tar essayisten med oss på flere sideveier, men vi ender alltid opp på hovedveien igjen! Med andre ord; det blir som en spasertur der du lufter tankene dine om en episode. Det trenger ikke å være skrevet kronologisk, men det er lurt å trekke inn egne erfaringer underveis.

Et essay kan både være personlig (knyttet til egne oppvevelser) eller saklig (knyttet til en sak). Essayisten burde ikke være skråsikker, men være åpen for ulike synspunkter.

Likhet med artikkelen: det som er likt med et essay og en artikkel, er at essayet tar opp alvorlige/saklige temaer, og belyser det fra flere sider. Essayet – i likhet med artikkelen – er drøftende, faktabasert og ikke minst kunnskapsorientert.

Likhet med kåseriet: lettbeint stil, underholdende, humoristiske innslag, muntlig preg, personlig, subjektiv vinkling, ironi og digresjoner, undring – ikke konkluderende.

En subjektiv sjanger
Når man selv skriver i sin egen boks, er det en selvfølge at sjangeren er subjektiv. Essayet har – som nevnt ovenfor – en sterk personlig preg eksempel: jeg-form, du vi etc. Essayisten bruker subjektive oppfatninger, tanker, meninger og erfaringer i sin søking etter svar. I tillegg er essayet også ekspressivt: Skribentens følelser og holdninger er tydelige hele veien, også når det brukes ironi.

En muntlig samtale
Et essay kan gjerne formes som en muntlig samtale med den tenkte leseren. Eksempler på muntlige vendinger:

  • Husker du da?
  • Har du noen gang tenkt på at?
  • Vet du hva som skjer når…
  • Jeg har ofte spurt meg selv om…
  • Flere ganger har jeg lurt på…
  • Jeg må innrømme at…
  • En gang skjedde…
  • Da jeg var liten tenkte jeg alltid at…

Avslutning
Det er ikke noe mål i essay-sjangeren å komme med en konkluderende avslutning. Avslutningen skal være åpen, men den skal gjøre rede for flere synspunkter. Bruk gjerne formuleringer som «Det er kanskje slik at..» eller «Det kan vitne om..» Avslutningen bør inneholde en slags tvil eller tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates til leseren.

Trenger du litt mer hjelp? Les noen gode eksempler på essay her og her.

Huskeliste:
Hovedformålet er at essayet skal underholde leseren sin, men også få vedkommende til å reflektere over en sak. Kun ett hovedtema, som belyses fra ulike vinkler. Essayet skal gi inntrykk av at forfatteren har visdom. En filosofisk tankereise med digresjoner.

Categories: 1

0 Replies to “Hva Er Et Essay Writing”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *